Skupštinske komisije

Komisija za obrazovanje i nauku


Predsjednik komisije: Damir Marjanović
Članovi komisije: Fatima Smailbegović-Gavrankapetanović, Mahir Dević, Rusmir Pobrić
Vanjski članovi:

Enita Nakaš, Danijela Zuletović, Lejla Omeragić


Rad komisije

Komisija za mlade


Predsjednik komisije: Rusmir Pobrić
Članovi komisije: Haris Zahiragić, Samir Avdić, Vedrana Vujović
Vanjski članovi:

ismir Pleh, Edin Hadžihasanović, Hena Fajić


Rad komisije