Zastupnička pitanja

Arijana Memić

Arijana Memić

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za finansiranje popravke podova i krova bolnice, nastavka rekonstrukcije liftova i obezbjeđenje kadra za projekat razduživanja lijek-pacijent u Javnoj ustanovi Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš


Arijana Memić

29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za pokretanje i realizaciju projekta obnove fasadnog platna Pravosudne palate u Sarajevu ( Univerziteta u Sarajevu)


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za rješavanje problema linije gradskog prijevoza na relaciji Kotorac-Dobrinja, kao i Kasindolska ulica-Dobrinja i povratno.