Skupštinske komisije

Komisija za sigurnost


Predsjednik komisije: Elvedin Okerić
Članovi komisije: Redžo Lemezan, Muamer Bandić, Haris Zahiragić
Vanjski članovi:

Faik Špago, Asmir Merdžanović, Muhamed Budimlić


Rad komisije

Komisija za rad i socijalnu politiku


Predsjednik komisije: Elza Gaković
Članovi komisije: Arijana Memić, Sebija Izetbegović, Redžo Lemezan
Vanjski članovi:

Nesiba Šatara, Sanel Dragolovčanin, Dženita Bajrović


Rad komisije