Skupštinske komisije

Komisija za budžet i finansije


Predsjednik komisije: Davor Čičić
Članovi komisije: Mersiha Mehmedagić, Vildana Bešlija, Admela Hodžić
Vanjski članovi:

Lejlija Seferović, Azra Softić, Hamed Aljović


Rad komisije