Skupštinske komisije

Komisija za budžet i finansije


Predsjednik komisije: Vildana Bešlija
Članovi komisije: Danijela Kristić, Davor Čičić, Admela Hodžić
Vanjski članovi:

Lejlija Seferović, Azra Softić, Hamed Aljović


Rad komisije