Skupštinske komisije

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode


Predsjednik komisije: Arijana Memić
Članovi komisije: Kemal Ademović, Smiljana Viteškić, Vedrana Vujović
Vanjski članovi:

Nadir Sjerčić, Mirza Ramić, Velibor Kuvač


Rad komisije

Komisija za mlade


Predsjednik komisije: Rusmir Pobrić
Članovi komisije: Haris Zahiragić, Samir Avdić, Vedrana Vujović
Vanjski članovi:

ismir Pleh, Edin Hadžihasanović, Hena Fajić


Rad komisije