Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Faruk Selmanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 6
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 5
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
16