Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Vibor Handžić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 7
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
13