Zastupnička pitanja

Damir Marjanović

Damir Marjanović

25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Zbog čega i na koji način je vršena promjena u sistematizaciji radnih mjesta u periodu od kako je direktor Zavoda Pazarić gospodin Samir Suljagić?

Da li su Vlada Kantona Sarajevo, resorno ministarstvo ili direktor Zavoda Pazarić uključili Tužilaštvo u istragu svih nemilih slučajeva koji su se dogodili u periodu mandata gospodina Suljagića, a koji se tiču smrti dva štićenika od tuberkoloze i nedavnog premlaćivanja štićenika od strane uposlenika Zavoda?

Da li direktor Zavoda Pazarić može dokazati da su djeca imala adekvatnu skrb i liječenje u periodu njegovog mandata, da li može navesti pojedinačno imena i prezimena doktora koji se brinu o zdravlju štićenika Zavoda, da li pulmolog i drugi specijalistički medicinski kadar redovno dolazi i liječi štićenike?


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vladi KS organizira tematsku sjednicu pod radnim nazivom kurikularna reforma


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Šta su ministarstva uradila po pitanju zaštite prava i osiguranja neometanog nastavka školovanja učenika D.R. kojeg je majka drugog dječaka pretukla u prostorijama osnovne škole Saburina?


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Zbog čega i na koji način je vršena promjena u sistematizaciji radnih mjesta u periodu od kako je direktor Zavoda gospodin Samir Suljuagić?


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vlada KS zatraži hitnu reviziju svih diploma u Zavodu Pazarić


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je ministrica odgoja i obraz.gđa.Hota Muminović upoznata sa činjenicom da je vijeće roditelja Osnovne škole Abdulah Nakaš podnijelo inicijativu da školsko igralište bude nazvano po poginulom maloljetnom borcu Karlu Ivandiću?


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vlada KS od nadležnih institucija traži unaprijeđenje boravka svih štićenika Zavod Pazarić


Damir Marjanović

31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Kada ste zadnji put izvjestili Skupštinu Kantona Sarajevo o procesu reforme obrazovanja u KS, a što ste dužni raditi najmanje jednom u tri mjeseca?

· U kojoj mjeri će reforma obrazovanja koju sprovodite osposobiti obrazovni sistem da se bori protiv konkretnih životnih problema u cilju educiranja novih generacija o opasnostima nesavjesnog korištenja online prostora i društvenih mreža, nesavjesne upotrebe motornih vozila kao i svega onoga što u stvarnome svijetu predstavlja najveći izazov za mlade ljude? Tražim konkretne podatke i informacije o predviđenom modelu i obimu navedene edukacije iz ove oblasti u predviđenim reformskim aktivnostima.


31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Zahvalan sam Ministarstvu saobraćaja KS na dostavljenom odgovoru na postavljena pitanja na prethodnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, ali odgovor koji sam dobio nije ništa drugo do prebacivanje odgovornosti na Ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Jasno mi je da su Ceste Federacije Bosne i Hercegovine nadležne za saobraćajnu sigurnost, infrastrukturu, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju na cesti M18, ali Ministarstvo saobraćaja KS mora uzeti u obzir činjenicu da je ovo jedna od najvažnijih i najprometnijih cesta koje prolaze kroz sami centar grada, od Skenderije, pa sve do izlaza iz Kantona Sarajevo.

Nagomilani problemi koje Ceste Federacije Bosne i Hercegovine ne rješavaju na ovoj dionici ne smiju biti opravdanje da Ministarstvo saobraćaja KS diže ruke od ovih problema samo zato što je rješavanje istih u nadležnosti Cesta Federacije Bosne i Hercegovine.

Stoga, postavljam pitanje resornom Ministru do kada namjerava čekati da Ceste Federacije Bosne i Hercegovine poduzmu nešto i da li će pronaći neki alternativni način rješavanja ove problematike ili ćemo čekati da dođe do novih gubitaka života i na ovoj dionici pa da se reaguje?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja KS, broj: 04-23-24618-29/23 MŽ od 16.08.2023. godine


31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da nadležna ministarstva, svako u okviru svojih nadležnosti, pripreme (predlože)/usvoje amandmane kojima bi se pooštrile kaznene odredbe Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u KS i drugih relevantnih Zakona, a u smislu uvođenja društveno korisnog rada kao institucije kažnjavanja i ponovne javne edukacije povratnika u kršenju zakonskih odredbi, te klasificiranja velikog prekoračenja brzine u naseljenom mjestu kao naročito drskog ponašanja koje se ogleda u ugrožavanju sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju i pokušaja ubistva.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS/Uprava policije
Odgovor Ministarstva saobraćaja KS, broj: 01-04-24618-30/23 MS od 09.08.2023. godine


31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da nam pružite informacije šta Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo čine i šta planira da u budućnosti uradi, da bi nakon skoro 30 godina riješila problem interno raseljenih lica („izbjeglice u rodnom gradu“) koji i dalje žive u privremenim, a često i neuslovnim kolektivnim smještajima?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, broj: 13-03/2-32-32189/23 od 10.07.2023. godine


Damir Marjanović

19.04.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, što hitnije, obezbijedi dovoljne količine zaliha i riješi čest i kontinuiran problem nedostatka citostatika za onkološke pacijente.


19.04.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo izradi digitalnu brošuru o načinu postupanja stanovnika Kantona Sarajevo u slučaju otuđenja ili gubitka lične dokumentacije na prostoru van Bosne i Hercegovine.


19.04.2023
Puni tekst pitanja:

Odlukom o zaštiti izvorišta iz 1987. godine ukupna površina vodozaštitne zone iznosi 58.000 hektara (48.000 hektara na prostoru FBiH i oko 10.000 hektara na prostoru RS), dok novim Nacrtom privremene odluke površina zaštitnog područja izvorišta iznosi svega 16.095 hektara, što znači da bi prostor vodozaštitne zone novim nacrtom bio smanjen za oko 32.000 hektara. Tako bi prva zona sanitarne zaštite (Ilidža-Konaci-Vrelo Bosne), ona koja se nalazi uz samo izvorište i koja mora biti pod stogim mjerama zaštite i nadzora, novim Nacrtom bila reducirana sa 351 hektara na 54,8 hektara. Također, granica prve zone sanitane zaštite Sokolovići bila bi reducirana novim Nacrtom privremene odluke sa prijašnjih 121 hektar, na svega 5 hektara.

Zašto se Nacrtom privremene odluke katastrofalno smanuje zona vodozaštitne zone izvorišta vode za piće Saraj polje, i zašto se redukuju mjere zaštite propisane dosadašnjom Odlukom?

Na osnovu kojih istraživanja se može potvrditi da Nacrtom privremene odluke propisane mjere zaštite osiguravaju bolju zaštitu izvorišta u odnosu na one iz do sada važeće Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju iz 1987. godine?


19.04.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Skupština Kantona Sarajevo, u saradnji sa resornim Ministarstvom, imenuje komisiju koja će utvrditi zdravstveno i higijensko stanje štićenika, kao i kapacitiranost stručnih kadrova za evidentirani broj štićenika u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.


19.04.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo upoznato sa terminima realizacije završetka sanacije dijela saobraćajnice ulice Alipašina (dio od stadiona Koševo prema Barama) i na koji način Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo može ubrzati ovaj proces s obzirom da je riječ o federalnoj cesti koja je veoma preopterećena, a čiji završni dio sanacije je već duže vrijeme zaustavljen?


19.04.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo, osigura besplatno liječničko osiguranje za perspektivne sportiste, odnosno reprezentativce i predstavnike države u svim sportovima


19.04.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, izvrši reviziju Programa mjera aktivnih politika zapošljavanja sa ciljem mogućih zloupotreba Programa.


19.04.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo pojača kontrolu saobraćaja kroz ulicu Alipašina i obezbijedi veću sigurnost pješaka, ali i vozača koji svakodnevno koriste ovaj putni pravac radi ulaza/izlaza iz grada Sarajeva.


Damir Marjanović

29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Šta planirate da poduzmete po pitanju realizacije odluka tematske sjednice o reformi obrazovanja koje je Skupština Kantona Sarajevo donijela i kao takve su obavezujeće za izvršnu vlast i Vaš resor?


24.04.2023
Puni tekst pitanja:

Da li ste Vi pripremali mjere iz oblasti nauke, visokoga obrazovanja i položaja mladih u dokumentu PROGRAM SKUPŠTINSKE VEĆINE U KANTONU SARAJEVO 2023-2026?

• Na koji način sa pozicije člana izvršne vlasti planirate da realizirate prve tri mjere iz Vašeg resora kada one uopće nisu u domenu rada izvršne vlasti, i svako Vaše interveniranje kao ministra bi u tom pogledu bilo zadiranje u akademsku autonomiju?


29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Kako misite riješiti problem financiranja višegodišnjih naučno-istraživačkih projekata bez korištenja UNDP servisa?


Damir Marjanović

29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa

a) Izuzimanje ustanova kulture u Kantonu Sarajevo od primjene člana 2 Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ i člana 4 Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave i javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

b) Ako izuzimanje ovih institucija iz navedene obaveze nije moguće, druga opcija inicijative predlaže da ove trroškove snosi direktno Ministarstvo pravde iz posebnih budžetskih sredstava predviđenih za tu godinu..


Damir Marjanović

09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da svi zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo podrže i usvoje, a Vlada Kantona Sarajevo da osigura neophodna sredstva za Kreiranje digitalne mape plana evakuacije stanovnika u slučaju velikih prirodnih katastrofa na prostoru Kantona Sarajevo.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da nam pružite informacije da li su Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznati sa činjenicom i problemima sa kojima se susreću studenti Američkoga univerziteta i da li je pokrenulo određene aktivosti u cilju rješavanja njihovoga statusa?