Zastupnička pitanja

Vibor Handžić

Vibor Handžić

26.01.2023
Puni tekst pitanja:

Da se ubuduće, taksene marke koje građani kupuju za potrebe usluga Općinskog suda i ZK ureda, umjesto na trafikama kupuju na automatima, koji će biti postavljeni u prostorijama navedenih institucija.

· Da se prilikom izrade Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu planira kupovina navedenih automata


Vibor Handžić

26.01.2023
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za postavljanje svjetlosne signalizacije i stacionarnog radara u blizini Osnovne škole Stari Ilijaš.


26.01.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi izrada Prijedloga zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, koji je povučen sa dnevnog reda na jednoj od prethodnih sjednica.


26.01.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi izrada Prijedloga Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone?.