Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Mersiha Mehmedagić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Pitanje Neodgovoreno 4
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 8
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
20