Zastupnička pitanja

Smiljana Viteškić

Smiljana Viteškić

09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu zdravstvenog osiguranja da osiguraju povećanje broja odraslih osoba oboljelih od reumatskih bolesti koji će se liječiti sa biološkim lijekovima kroz postojeći program ZZOIR Kantona Sarajevo.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na sred gradske saobraćajnice, pristupni put prema Zetri, izgrađena je i postavljena rampa te se na toj lokaciji obavlja naplata parkinga. Prema informacijama kojim raspolažemo za istu nije dobijena dozvola nadležnih niti je istu moguće dobiti, s obzirom da cesta pripada gradskim saobraćajnicama. Da li su pomenuti navodi tačni?


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Prošle godine, u ovo vrijeme, donešena je Odluka o osnivanju JU Institut za razvoj preduniverzitetsko obrazovanje KS.

U 2022.godini finansirana su 23 uposlenika, a u Nacrtu Budžeta za 2023.g. predviđeno je finansiranje 48uposlenika,


Smiljana Viteškić

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da mjesečna, pretplatna karta važi u svim vozilima gradskog prevoza, GRASA i CENTROTRANSA, sa izuzetkom komercijale Baščarsija - Dobrinja.


30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Ko je nadležan za uređenje autobuskog stajališta na Groblju Vlakovo?


Smiljana Viteškić

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi irada Zakona o dualnom obrazovanju u KS i da li je zavrsen Projekat o podrsci uspostavljanja dualnog obrazovanja u KS.


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Da Komisija za izbor i imenovanja u sto kracem roku imenuje Eticko vijece u SKS, a u skladu sa Etickim kodeksom poslanika u SKS (Sl.novine KS broj 22/09)