Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 7
Ukupno:
13