Skupštinske komisije

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva


Predsjednik komisije: Fatima Smailbegović-Gavrankapetanović
Članovi komisije: Sebija Izetbegović, Ilijaz Pilav, Elvis Vreto
Vanjski članovi:

Arijana Halugić, Amina Mahmutović, Emir Kurtalić


Rad komisije

Komisija za rad i socijalnu politiku


Predsjednik komisije: Elza Gaković
Članovi komisije: Arijana Memić, Sebija Izetbegović, Miomirka Melank
Vanjski članovi:

Nesiba Šatara, Sanel Dragolovčanin, Dženita Bajrović


Rad komisije