Skupštinske komisije

Komisija za obrazovanje i nauku


Predsjednik komisije: Damir Marjanović
Članovi komisije: Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović, Mahir Dević, Rusmir Pobrić
Vanjski članovi:

Enita Nakaš, Danijela Zuletović, Lejla Omeragić


Rad komisije

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva


Predsjednik komisije: Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović
Članovi komisije: Sebija Izetbegović, Ilijaz Pilav, Mersiha Mehmedagić
Vanjski članovi:

Arijana Halugić, Amina Mahmutović, Emir Kurtalić


Rad komisije