Skupštinske komisije

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva


Predsjednik komisije: Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović
Članovi komisije: Sebija Izetbegović, Ilijaz Pilav, Mersiha Mehmedagić
Vanjski članovi:

Arijana Halugić, Amina Mahmutović, Emir Kurtalić


Rad komisije

Komisija za budžet i finansije


Predsjednik komisije: Davor Čičić
Članovi komisije: Mersiha Mehmedagić, Vildana Bešlija, Admela Hodžić
Vanjski članovi:

Lejlija Seferović, Azra Softić, Hamed Aljović


Rad komisije

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku


Predsjednik komisije: Admela Hodžić
Članovi komisije: Jelena Pekić, Mersiha Mehmedagić, Sanela Klarić
Vanjski članovi:

KemalČaušević, Nermin Hadžić,Hamed Hodžić


Rad komisije