Zastupnička pitanja

Jasmin Šaljić

Jasmin Šaljić

04.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da u članu 2. Zakona o dopunskim pravima boraca KS, koji definiše kategorije pod pojmom "porodice šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca, branilac, dobrovoljac i organizator otpora, veteran, učesnik rata, RVI, mirnodopski vojni


Jasmin Šaljić

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa koju podnosim u ime mjesnih zajednica Dolac i Adema Buce kao i građana ovog naselja da postavite zaštitnu ogradu ulicom Adema Buce od kapije firme Zrak prema Gradskoj deponiji Smiljevići


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se preispita odluka iz jula mjeseca ove godine o dodjeli novoizgrađenog objekta izletište-Vidikovac na korištenje određenim IT-firmama


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u dnevni red Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja KS uvrsti tačka vezano za obilježavanje godišnjice ubistva naših nevinihz sugrađana 05.02.2005. godine na pijaci Markale


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se dosttavi na uvid cjelokupna dokumentacija o dodjeli sredstava iz Programa održivog povratka svim zastupnicima u Skupštini KS


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se smanji cijena vode za potrebe domaćinstva između 20%-30% po procjeni Vlade KS i resornog ministarstva


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se postave stacionarni uređaj-radar na pravcu u ulici Adema Buce kod broja 386 sa ograničenjem brzine na 50 kilometara na sat


Jasmin Šaljić

31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Tražim od Pravobranilaštva Kantona Sarajevo da mi se dostavi ukupan broj i spisak svih predmeta imovinsko-pravne prirode (bez predmeta radnih sporova) od 01.01.2017.godine do 31.12.2021.godine pojedinačno po svakom zaposleniku Pravobranilaštva koji su u navedenom periodu bili zaduženi i koji su radili na predmetima imovinsko pravne prirode.

Odgovor:

Odgovor Pravobranilaštva KS, broj: Pk-158/23 od 29.06.2023. godine


Jasmin Šaljić

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se u Kalendaru obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrandbeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine na području Kantona Sarajevo uvrsti obilazak mezarja Aleja veterana - Vlakovo, radi odavanja počasti umrlim pripadnicima Armije RBIH i MUP-a.
Termin za posjetu delegacija Aleji veterana u Vlakovu može se uklopiti u postojeći kalendar u kolonu pod rednim brojevima 2., 6., 9., i 32.

REDNI BROJ 2. -1 MART - DAN NEZAVISNOSTI

REDNI BROJ 6. - 6. APRIL- DAN SJEĆANJA NA POGINULE PRIPADNIKE MUP-a REDNI BROJ 9.-15. APRIL- DAN ARMIJE BIH

REDNI BROJ 32.-1. SEPTEMBAR - FORMIRANJE 1. KORPUSA ARBIH

Pod ovim rednim brojevima i datumima delegacije Vlade i Skupštine kantona Sarajevo obilaze mezarje „Kovači", Spomen park Vrace i Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, groblje Lav i Sv. Josip.

Potrebno je samo dodati na ova mezarja i spomen obolježje na kraju i obilazak Aleje veterana u Vlakovu da se može odati počast umrlim pripadnicima Armije RBiH i MUP-a.


10.02.2023
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za činovanje pripadnika/službenika ministarstva: da li je tačno da u protekle četiri godine nije bilo činovanja u MUP-u Kantona Sarajevo?


30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Pokrećem incijativu prema Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo za izmjenu i dopunu zakona o dopunskim pravima boraca- branitelja Kantona Sarajevo na način da se izmijeni član 57. navedenog zakona (novčana egzistencijalna naknada) u stavu 2. ovog zakona na slijedeći način:

pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti demobilizirani branioc do navršavanja 57. godina života pod uvjetom da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje godinu dana, da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležene službe za zapošljavanje Kantona prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava... ostali tekst ovog stava ostaje nepromijenjen.

Uvodi se novi stav 3. u članu 57. stav 3. koji glasi: zahtjev za ostvarivanje prava demobilizirani branilac koji je bio zaposlen i ostao bez posla, pod uslovima navedenim u stavu 2. može podnijeti nakon što mu istekne period primanja od JU „Službe za zapošljavanje KS" koji ostvaruje po osnovu gubitka radnog mjesta (tri, šest, devet mjeseci).

Stav 3. navedenog člana postaje stav 4.


Jasmin Šaljić

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Iniciram da se nakon intoniranja državne himne na svakoj sjednici oda počast pripadnicima Armije R BiH i MUP-a BiH koji su dali svoje živote u odbrani od agresije na Bosnu i Hercegovine, svako na svoj način.


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da tamo gdje je Kanton Sarajevo nosilac obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti, da se utvrdi protokol: ko će govoriti, ko će držati historijski čas i da se isključivo drži utvrđenih činjenica vezanih za taj događaj koji se obilježava, da se ne dopušta svakome da se obraća bez protokola. Pod činjenicama mislim da treba navesti tačno ko je poginuo, koliko osoba, ko ih je gađao, s kojih položaja i tako dalje. Insisitiram da se imenuje agresor, Vojska RS-a.


30.01.2023

Jasmin Šaljić

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a vezano za činovanje pripadnika/službenika ministarstva: da li je tačno da u protekle četiri godine nije bilo činovanja u MUP-u Kantona Sarajevo?