Zastupnička pitanja

Marijela Hašimbegović

Marijela Hašimbegović

24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za otvaranjem Ureda za mobing i zaštitu dostojanstva radi prisutnosti ove negativne društvene pojave koja poprima sve šire razmjere sa ciljem prevencije i zaštite ljudskih prava ljudi koji su na radnom mjestu izloženi raznim oblicima neprihvatljivog ponašanja koje šteti dostojanstvu čovjeka, ugrožava njegovo zdravlje fizičko i mentalno, ugrožava zdravlje njihovih porodica ili može kompromitovati žrtvinu profesionalnu budućnost.


24.03.2023
Puni tekst pitanja:

KJKP ‘ POKOP ‘ svoju djelatnost obavlja na osnovu Odluke o uređenju i održavanju gradskih grobalja koja datira iz 1985 godine. U ranijem sazivu Skupštine donesena je Odluka da se formira radno tijelo koje će sačiniti novi prijedlog Uredbe o upravljanju i održavanju grobalja i obavljanja pogrebnih djelatnosti U kojoj fazi su ovi procesi i kada možemo očekivati formu prijedloga ove Uredbe ?


24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Po kojem zakonskom osnovu se vrši zapošljavanje asistenata u osnovnim školama na neodređeno vrijeme ? Instrukcije koje su dostavljene školama od strane vašeg resornog ministarstva po ovom pitanju pozivaju se na Zaključak Skupštine KS i Posebni program Vlade Kantona za unapređenje inkluzije.
Asistenti po Pravilniku o inkluzivnom obrazovanju trebaju biti akreditovani od strane PPZa odnosno Ministarstva. Asistenti su radnici i na njih se odnose propisi iz radnog zakonodavstva uključujući Kolektivni ugovor i Pravilnik o tehnološkom višku. Zapošljavanje asistenata je regulirano Kolektivnim ugovorom i nije predviđeno njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme.

Molim za pojašnjenje kako bi se utvrdilo da li postoje pravne nesigurnosti po ovom pitanju


Marijela Hašimbegović

09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu radi izrade Zakona o Registru osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo sa ciljem prikupljanja podataka o uzroku, vrsti, stepenu i oštećenju zdravlja osoba s invaliditetom. U skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom kao i propisima i standardima EU ovakav Zakon će omogućiti Registar osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i elektroničnog vođenja baze podataka kao zbirnim statističkim pokazateljem.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu radi izrade Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo.

U praksi se susrećemo sa preklapanjem nadležnosti sa drugim nivoima vlasti koje usporavaju i blokiraju procese rada i s tim u vezi Zakon je potrebno usaglasiti sa jedinicama lokalne samouprave, a sve u skladu sa federalnim zakonom i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi koju je potpisala i BiH. Ovakav Zakon će otvoriti set drugih bitnih zakonskih rješenja koja su bitna za našu lokalnu zajednicu kao i pitanja raspodjele javnih prihoda, komunalne infrastrukture, javni prijevoz, vodovov i kanalizacija, grijanje, parking, tržnice i osnovno obrazovanje.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj su fazi četiri postupka vršenja strategijske procjene uticaja na okoliš za planove prostornog uređenja: IDRP „Sportsko rekreaciono područje Bjelašnica“, UP „Igman Veliko polje“, PPPPO RCUO „Smiljevići“ i RP „Gornje Telalovo polje I“, sve u skladu sa kriterijumima utvrđenim članom 5. Uredbe o strategijskoj procjeni uticaja planova i programa na okoliš (Sl. novine KS, broj 32/11) obzirom da za navedene planove nije utvrđena obaveza vršenja strateške procjene uticaja na okoliš.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na koji način dokazujete rezultate projekta ‘ Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo’ i uštedu na energiji iz koje se vraćaju krediti. Koliki su iznosi za troškove grijanja u javnim objektima prije i poslije utopljavanja objekta i da li su fakture za utrošak toplotne energije krajnji dokazi o kvalitetu ovih radova ? S tim u vezi molim da mi dostavite rezultate od tri uzorka utopljenih javnih objekata sa fakturama za toplotnu energiju prije i poslije utopljavanja.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu radi digitalizacije procesa prijema radnika u predškolskim ustanovama i osnovnim školama Kantona Sarajevo što podrazumjeva izmjenu normativa.

Prijem radnika u osnovnim školama vrši se u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/22 i 22/22).

Procedure koje sprovodimo kao i zakonska regulativa trebaju održavati procese prohodnim , a ne kompliciranim i otežavajućim. U ovom slučaju tokom procesa prijema radnika opterećenje je i na radnicima koji su imenovani u komisijama za obradu pristigle dokumentacije ujedno i na kolegama aplikantima koji imaju i dodatne finansijske troškove.

Digitalizacijom procesa prijema radnika štedimo vrijeme, smanjujemo troškove, potičemo transparentnost , smanjujemo nejednakost u bodovanju i sl.


Marijela Hašimbegović

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se projektu ‘Mala scena Narodnog pozorišta sa radionicama i smještajnim kapacitetima’ koji je bio dijelom Programa javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2018-2020 ( Zaključak broj 02-05-30402-21/17 od 12.10.2017 ) vrati isti status ili da se kroz druge povoljne prilike riješi akutno otvoreno pitanje koje se prevashodno odnosi na sigurnost havarisanog objekta Radionica JU Narodno pozorište.

Ovaj objekat se nalazi u ulici Terezije 52,Skenderija i njegova trenutna namjena su usluge izrade i skladištenja scenografija JU Narodnog pozorišta. Sigurnost ovog objekta je ugrožena radi klizišta koje se nalazi neposredno uz objekat i stanje se dodatno pogoršalo nakon izgradnje novih objekata iznad ove lokacije. U objektu Radionica nalazi se i plinsko postrojenje za grijanje koje dodatno predstavlja ozbiljnu prijetnju jer klizište svojim stalnim radom ostavlja vidljive tragove na zidovima, podovima, plafonima, potpornim zidovima i vrši fizičko ugrožavanje objekta općenito. Do sada su dva inspekcijska nalaza stavila u fokus alarmantno lošu sigurnosnu situaciju ovog objekta.

Do danas osim izrade Idejnog rješenja novog objekta i izmjena Regulacionog plana Podgaj - Tekija nije bilo drugih aktivnosti. Plan budućih aktivnosti prevashodno se odnosi na privremeno izmještanje Radionica na drugu lokaciju koja je adekvatna za izvršenje poslova izrade i skladištenja scenografija, a sve u skladu sa stručnim zahtjevima ( kvadratura i visina prostora, stepen vlage i slično, udaljenost od Pozorišta radi svakodnevnog transporta kamionom ). Ovaj privremeni prostor može služiti i za povremeno igranje predstava i biti u funkciji prostora Male scene.

Nakon izmještanja sljedeće aktivnosti su rušenje havarisanog objekta uz sve druge predradnje ( urbanistička, građevinska dozvola i drugi planski dokumenti). U posjedu ovog zemljišta gdje se nalazi objekat upisani su JU Narodno pozorište i fizičko lice koje posjeduje jedan manji dio rubnog dijela lokacije. Potrebno je planirati pravne radnje radi povrata ovog dijela zemljišta u posjed JU Narodnog pozorišta.

Urađeno Idejno rješenje novog objekta koristi vertikalne mogućnosti u smislu iskoristivosti prostora za druge namjene koje su neophodne Pozorištu i potrebama kulture općenito.

Novi objekat je osmišljen na način da se u suterenu zadrži prostor za radionice i fundus scenografija, a vertikalno su planirani prostori Male scene i u gornjoj zoni smještajni kapaciteti za gostujuće umjetnike Pozorišta.Trenutno za ovaj smještaj izdvajaju se velika sredstva ( hoteli ili privatni smještaj).

Prostor Male scene projektovan je u istim dimenzijama kao i velika pozornica JU Narodnog pozorišta i kapaciteta od 250 sjedišta.Višestruke su vrijednosti ovog projekta, a tiču se stvaranja boljih uslova za rad (rasterećenje rada na velikoj pozornici - aktivnosti tri umjetnička ansambla, najam sale, festivali, gostujuće predstave i slično ),bolje uslove rada u Radionicama, uštede u smislu smještaja gostujućih umjetnika i svakako veliki doprinos u bogatijoj kulturnoj sceni BiH. Ulaganjem u kulturu ulažemo u kulturni kapital koji akumulira sve kulturne vrijednosti.

Mjere sigurnosti su primarne i u ovom trenutku ozbiljno ugrožavaju živote uposlenika, kao i živote svih drugih koji žive i rade u neposrednoj blizini. Molim vas da krajnje ozbiljno prihvatite ovu inicijativu i pokrenete sve dalje aktivnosti definisane metodologijom projekata koji su dio Programa javnih investicija ili drugih povoljnih prilika koje će donijeti rješenje za ovakvu situaciju.


30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Koliko je šumsko uzgojnih radova realizirano od strane KJP ‘Sarajevo-šume’ d.o.o u periodu 2021 i 2022 godine, u kom iznosu i kom procentu je izvršena realizacija u odnosu na plan ?

Koliko je šumsko uzgojnih radova realizirano u periodu 2021 i 2022 godine kroz ‘volonterske akcije pošumljavanja’?

Da li je KJP ‘Sarajevo-šume’d.o.o. izvršio minimalan obim poslova biološke reprodukcije šuma u vremenu od 2021 do kraja 2022 , predviđenog šumskogospodarskim osnovama u skladu sa Zakonom o šumama i Ugovorom o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama na području Kantona Sarajevo?


30.01.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je projekat ‘ Centar za rani rast i razvoj djece pri Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo’koji je dio Posebnog programa Vlade Kantona Sarajevo za unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo


25.01.2023

Marijela Hašimbegović

25.01.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Odluke o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plaće zaposlenima koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo za 2023 godinu koju je usvojila Vlada Kantona Sarajevo, a koja podrazumjeva uvećanje plaće za 5% za više od 14.500 zaposlenika.

Molim da se izvrši ravnomjerno povećanje plaća, u iznosu jednakom za sve zaposlene bez namjere degradiranja i sa punom pažnjom socijalne osjetljivosti. U ovo teško vrijeme inflacije moramo voditi računa posebno o onim zaposlenicima sa najnižim plaćama.

Vjerujem da ste u prilici iznaći modus koji u zadatim budžetskim okvirima može stvoriti ambijent jednake materijalne podrške.

Takođe sugerišem saradnju sa Kantonalnim odborom SSVOONK i da se razmotri njihov prijedlog po pitanju rješavanja ove Odluke