Zastupnička pitanja

Mahir Dević

Mahir Dević

15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje JU "Fond memorijala Kantona Sarajevo" i tražim da mi se dostavi:
1.Spisak svih zaposlenih u JU "Fond memorijala Kantona Sarajevo" koji su zasnovali radni odnos u mandatu aktuelnog direktora Ahemeda Kulanića sa detaljnim informacijma u odnosu na:...


Mahir Dević

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da u skladu sa svojim nadležnostima Ministarstvo privrede KS i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva utvrde određene izmjene i dopune zakona i mjera i iste upute u dalju proceduru-vezano zasve učestalije napade naStoku


Mahir Dević

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjenu Uredbe o općim uslovima za snadbjevanje vodom za piće, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-04-53807-65/23 od 07.05.2024. godine


Mahir Dević

27.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se donese propis na osnovu kojeg je moguće izvršiti legalizaciju bespravno izgrađenog objekta


Mahir Dević

09.01.2023
Puni tekst pitanja:

Isplata pomoći radnicima u Kantonu Sarajevo u iznosu od 1080,00 KM