Zastupnička pitanja

Mahir Dević

Mahir Dević

09.01.2023
Puni tekst pitanja:

Isplata pomoći radnicima u Kantonu Sarajevo u iznosu od 1080,00 KM