Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Arijana Memić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 22
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 10
Inicijativa Neodgovoreno 8
Ukupno:
43