Odgovori na zastupnička pitanja

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Amra Junuzović-Kaljić

Danijela Kristić

Samir Suljević

Hamed Aljović

Amra Hasagić

Mahir Dević

Vildana Bešlija

Elvis Vreto

Igor Stojanović

Elmedin Konaković

Bibija Kerla

Admela Hodžić

Jasna Duraković

Jasmina Bišćević-Tokić

Vibor Handžić

Segmedina Srna-Bajramović

Damir Marjanović

Neira Dizdarević

Haris Zahiragić

Bilsena Šahman