Odgovori na zastupnička pitanja

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Samir Suljević

Zvonko Marić

Hamed Aljović

Bibija Kerla

Danijela Kristić

Jasmina Bišćević-Tokić

Vibor Handžić

Senad Hasanović

Damir Nikšić

Damir Marjanović

Vildana Bešlija

Neira Dizdarević

Mirza Čelik

Samra Ćosović-Hajdarević

Amel Mekić

Admela Hodžić

Elvis Vreto

Jasna Duraković

Vedran Jakupović

Segmedina Srna-Bajramović

Aljoša Čampara