Pitanja

Ministarstvo zdravstva, Općina Centar Sarajevo, Općina Hadžići, Općina Ilidža, Općina Ilijaš, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća, Vlada Kantona

Inicijativa - Odgovoreno

Danijela Kristić

Neira Dizdarević