Inicijativa za izmjenu člana 60. (Zavojni materijal) UREDBE O OBIMU, USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA OSIGURANIH LICA KANTONA SARAJEVO NA MEDICINSKA SREDSTVA u smislu brisanja dobne granice, kao i povećanje broja komada silikonskih flastera.