Inicijativa za "dosljedno provođenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH u pogledu finansiranja osnovnog paketa zdravstvenih prava za neosigurana lica".

Mersiha Mehmedagić
Inicijativa

Zastupnica Mersiha Mehmedagić na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.01.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za "dosljedno provođenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH u pogledu finansiranja osnovnog paketa zdravstvenih prava za neosigurana lica".

Obrazloženje u prilogu.

Odgovor: