Inicijativa prema MINISTARSTVU ZDRAVSTVA KS da se lijek pod nazivom Uperio/Entresto-tablete od 24 mg/26 mg; 49mg/51 mg i 97 mg/103 mg proizvođača Novartis uvrsti na esencijalnu A listu lijekova Kantona Sarajevo.