Iniciram kupovinu ultrazvučnog aparata sa tri sonde za potrebe Lokaliteta Novi dispanzerski centar – Otoka.

Elza Gaković
Inicijativa

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova čija je djelatnost zaštita reproduktivnog zdravlja žena i materinstva na primarnom nivou zdravstvene zaštite i specijalistučko – konsultativna dijagnostika. Obzirom da smo svjedoci na žalost čestih teških dijagnoza a u nedostatku opremljenosti Lokaliteta Novi dispanzerski centar – Otoka,

Iniciram kupovinu ultrazvučnog aparata sa tri sonde za potrebe Lokaliteta Novi dispanzerski centar – Otoka.

Nabavka ovag ultarzvučnog aparata pacijenticama sa područja općine Novi Grad Sarajevo pružila bi se kompletnija i kvalitetnija ginekološka i radiološka zdravstvena usluga.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 9 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Da