Inicijativa za izmjene i dopune postojeće "Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvenih usluga i snošenju troškova liječenja na teritoriji KS"

Mersiha Mehmedagić
Inicijativa

Inicijativa za izmjene i dopune postojeće "Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvenih usluga i snošenju troškova liječenja na teritoriji KS"

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 5 Oktobar, 2023
Pošalji mail: 
Da