Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za nabavku aparata - lampe za vizuelizaciju krvnih sudova do 15 mm dubine i to za Kliniku za hematologiju i Kliniku za nefrologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Sead Milavica
Inicijativa

Zastupnik Sead Milavica na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za nabavku aparata - lampe za vizuelizaciju krvnih sudova do 15 mm dubine i to za Kliniku za hematologiju i Kliniku za nefrologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 22 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da