Zastupnička inicijativa za “za povećanje broja pedijatara u Domu zdravlja Hadžići”.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je inicijativu za “za povećanje broja pedijatara u Domu zdravlja Hadžići”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Ne