Zastupnička inicijativa za osnivanje Fonda za novorođenčad.

Senad Hasanović
Inicijativa

Zastupnik Senad Hasanović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da Vlada Kantona Sarajevo, sa posebnom uključenošću Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u saradnji sa nadležnim institucijama osnuju Fond za novorođenčad”.

Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019