Podnosim inicijativu da se izradi registar oboljelih od dijabetesa tip 1.