Da se sredstva za liječenje u inostranstvu, u okviru Budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, planiraju u procentu od najmanje 1% ukupnog Budžeta Zavoda

Zeković Enes
Inicijativa

„Da se sredstva za liječenje u inostranstvu, u okviru Budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, planiraju u procentu od najmanje 1% ukupnog Budžeta Zavoda te da se planirana sredstva namjenski troše po redoslijedu prioriteta koji podrazumijevaju da prednost u korištenju imaju ratni-vojni invalidi kao i ostale kategorije definisane Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“ br. 33/04,56/05,70/07 i 9/10)

Proslijeđeno: 
Odgovor: