inicijativa da se nabavi neophodna oprema (digitalni logopedski set Behringer, logopedski set vibrafon, logopedske sonde, interaktivni panel...) za rac dva logopedska kabineta u amblanti Hrasno brdo

Danijela Kristić
Inicijativa

inicijativa da se nabavi neophodna oprema (digitalni logopedski set Behringer, logopedski set vibrafon, logopedske sonde, interaktivni panel...) za rac dva logopedska kabineta u amblanti Hrasno brdo

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 4 Oktobar, 2023
Pošalji mail: 
Da