Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu zdravstva KS i Ministarstvu pravde i uprave.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Dizdarević na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu zastupničku inicijativu prema Ministarstvu zdravstva KS i Ministarstvu pravde i uprave.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da