Zastupnička inicijativa da se hitno preduzmu konkretne aktivnosti koje bi ubrzale i omogućile kontinuiranu i adekvatnu nabavku stomatološkog materijala za Dom Zdravlja Vogošća, te na taj način omogućili pravo pacijenata na zubno-zdravstvenu zaštitu.