Inicijativa “za priznavanje specijalizacija doktorima stomatologije, uposlenicima DZ koji rade kao polivalentni stomatolozi, a specijalisti su iz oblasti koje su deficitarne u Kantonu Sarajevo. Sami su finansirali svoju specijalizaciju”.

Vedran Jakupović
Inicijativa

Zastupnik Vedran Jakupović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za priznavanje specijalizacija doktorima stomatologije, uposlenicima DZ koji rade kao polivalentni stomatolozi, a specijalisti su iz oblasti koje su deficitarne u Kantonu Sarajevo. Sami su finansirali svoju specijalizaciju”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 1 April, 2019
Pošalji mail: 
Da