Inicijativa za dosljedno provođenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH u pogledu prava trudnica na zdravstveno osiguranje.

Mersiha Mehmedagić
Inicijativa

"Molim da Ministarstvo osigura dosljedno provođenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Službene novine FBiH, broj 46/10) u pogledu prava trudnica na zdravstveno osiguranje bez obzira da su osigurane ili ne,te da se u svim poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo član 12. Zakona istakne korisnicima na vidno mjesto"

Inicijativa uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: