Zastupnička inicijativa “da se omogući timu ljekara iz Opšte bolnice, oblast ortopedija, pristup operacionim salama u KCUS, kako bi se pružila usluga posebno osjetljivoj populaciji djece i mladjim osobama”.

Elmedin Konaković
Inicijativa

Zastupnik Elmedin Konaković na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da se omogući timu ljekara iz Opšte bolnice, oblast ortopedija,  pristup operacionim salama u KCUS, kako bi se pružila usluga posebno osjetljivoj populaciji djece i mladjim osobama”.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne