Zastupnička inicijativa:“Tražim da Zavod za javno zdravstvo KS u koordinaciji sa Ministarstvom zdravstva KS izvrši dezinsekciju na području Kantona Sarajevo.“

Bilsena Šahman
Inicijativa

Zastupnica Bilsena Šahman na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Tražim da Zavod za javno zdravstvo KS u koordinaciji sa Ministarstvom zdravstva KS izvrši dezinsekciju na području Kantona Sarajevo.“

Postavljeno dana: 
Srijeda, 26 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da