Inicijativa "da se u Organizacionu jedinicu Dom zdravlja Ilidža primi određen broj ljekara i medicinskih sestara/tehničara"

Fikret Prevljak
Inicijativa

Zastupnik Fikret Prevljak je podnio inicijativu "da se u Organizacionu jedinicu Dom zdravlja Ilidža primi određen broj ljekara i medicinskih sestara/tehničara", kako to zahtjevaju standardi i normativi iz oblasti zdravstvene zaštite a u odnosu na broj satnovnika.