Inicijativa prema ministru zdravstva za nabavku Lokomata za jednu od javnih zdravstvenih institucija u Kantonu Sarajevo