Inicijativa prema Ministarstvu zdravstva.

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je sljedeću zastupničku inicijativu:

“Tražim od Ministarstva zdravstva KS da se uradi objektivno istraživanje o zadovoljstvu pacijenata kada je u pitanju oblast pružanja usluga u zdravstvenom sistemu KS, te registruje besplatni telefon za pritužbe pacijenata jer je očigledno da postoji ozbiljan disbalans između izvještajne statistike koje dostavljaju zdravstvene ustanove, naspram iskustava sa kojima se suočavaju pacijenti!”

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 24 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Ne