Zastupnička inicijativa vezana za nedostatak logopeda na području općine Novo Sarajevo.

Smiljana Viteškić
Inicijativa

Zastupnica Smiljana Viteškić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu vezanu za nedostatak logopeda na području općine Novo Sarajevo.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Da