Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu zdravstva, Općoj bolnici Abdulah Nakaš i Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.