Inicijativa „za povećanje broja pedijatara u domovima zdravlja koji pokrivaju područja općine Novo Sarajevo i Hadžići, kao i općine Ilidža i to angažovanjem pedijatara koji su eventualno u penziji dok se ne završi specijalizacija broja pedijatara“.