Tačke dnevnog reda po sjednicama

XXIII Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo


3. Prijedlog Odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo


4. Prijedlog Programa obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05.2022. do 09.05.2022. godine


51.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


50. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


49. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo


3. Nacrt Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period oktobar-decembar 2021. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2022. godine


Izvještaj o radu Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za 2021. godinu


Izvještaj o radu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


ZAPISNICI I STENOGRAMI


II nastavak 48. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


5. Prijedlog Zakona o komunalnim taksama


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2022. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2022. godinu;


7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2021. godinu


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu


9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2021. godinu;


13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo


22. b. Prijedlog odluke o imenovanju Nezavisnog odbora Skupštine Kantona Sarajevo


22. a. Prijedlog odluke o razrješenju Nezavisnog odbora Skupštine Kantona Sarajevo


23. Inicijativa Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj: 01-7-04-5134-2/21 od 09.12.2021.godine za izmjenu Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo” („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/11-Prečišćeni tekst, 36/15 i 11/19);