Tačke dnevnog reda po sjednicama

I nastavak Devete radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

32. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za 2023. godinu;


33. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2023. godinu;


Deveta radna sjednica SKupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu;


Izvještaj o finansijskoj reviziji JU „Djeca Sarajeva“ za 2020. godinu;


Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2024.-2026. godina


Izvještaj o finansijskoj reviziji JU „Služba za zapošljavanje“ za 2021. godinu;


Izvještaj o finansijskoj reviziji Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćajana području Kantona Sarajevo za mjesec april 2023. godine


Izvještaj o finansijskoj reviziji JU „Dom zdravlja Kantona Sarajevo„ za 2021. godinu;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2023. godine;


Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


- Izvještaj o finansijskoj reviziji JU Zavod za medicinu rada za 2020. godinu


Izvještaj o finansijskoj reviziji KJKP „Pokop“ doo Sarajevo za 2022. godinu;


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period juli – septembar 2022. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juli 2023. godine


Izvještaj Ministarstva privrede Kantona Sarajevo o realizaciji novčanih podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo za 2022. godinu, sa prilogom Spisak kandidata koji su ostvarili pravo na novčani podsticaj u 2022. godini na području Kantona Sarajevo.


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2023. godine;


Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćajana području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2023. godine;


Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za 2020. godinu;


Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo broj:20-02-23-819/23, Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo;


Izvještaj Ministarstva privrede Kantona Sarajevo o realizaciji novčanih podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo za 2022. godinu, sa prilogom Spisak kandidata koji su ostvarili pravo na novčani podsticaj u 2022. godini na području Kantona Sarajevo.


Izvještaj o finansijskoj reviziji JP za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ doo Sarajevo za 2021. godinu


Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


Izvještaj o radu Policijskog komesara Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period oktobar-decembar 2022. godine


STENOGRAM I ZAPISNIK


Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo u toku 2022. godine