Prijedlog odluke o imenovanje ulice na području Općine Centar Sarajevo - MZ "Nahorevo" u novi naziv: ulica Vroce;