- Izvještaj finansijske revizije o praćenju postupanja po preporukama Izvještaja o finansijskoj reviziji Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu;