Prijedlog odluke o imenovanju ulice na području Općine Centar Sarajevo - MZ "Nahorevo" u novi naziv: ulica Selja;